Te Aute

Nau mai haere mai ki Te Aute

Ko Kahurānaki, Ko Kauhehei, ko Pukenui ngā pae maunga, Ko Roto-ā-Tara te waiū. Ko Kahungunu te iwi, Ko Takitimu te waka, Ko Te Whatuiāpiti te tangata, Ko Te Aute te whare wananga, Tihei Mauri Ora!

Ōtira, rātou e moe nei i te anuanu, i te mātaotao, kia rurutu a roimata, kia maringi a hūpe. Ko rātou rā te anumangea, i kuraina ai i tō tātou nei whare wananga o Te Aute! E ea ai ngā mihi me ngā tangi,  kāti rā ki a rātou te hunga wairua! Haere, haere, moe mai e e e!

Ka huri ai ki a tātou te hunga ora, e ngā mātāwaka o te motu, e ngā manuhiri tūārangi, Ko koutou hoki ngā tauira i kuraina ai ki tō tātou nei Kura o Te Aute, tēnā koutou! 

Titiro atu rā ki runga o Pukenui, o Kauhehei, o Kahurānaki e tū nei, ki te awa o Tukituki, Te Roto-ā-Tara e rere atu rā. Takahia mai ngā takahanga o ngā tupuna e kia ana ko te Tāhuna-ā-tara, arā, ki a Hapuku mā! Ita!  Kia ita! Ae! Nō reira, ko te mihi kau atu ki a koutou katoa ngā whānau e kimi ai, e wawata ai ki te tukua mai ā koutou tama ki tēnei kura rongonui o Aotearoa nei, arā, ki Te Aute! Nāu mai, Haere mai, Piki mai, Kake mai! Tēnā koutou katoa!

“Whakatangata Kia Kaha”

Tuturu Whakamaua Kia Tina! Tina! Haumi e!  Hui e! Taiki e!

Ko wai te Kāreti nei?

Tēnā whakahuatia ake ko wai te
Kāreti nei?
Ko Te Aute Kāreti
Ko Te Aute Kāreti
Tēnā whakahuatia ake
Ko wai te tohunga o runga?
Ko Te Wiremu
Ko Te Wiremu
Tēnā whakahuatia ake
Ko wai ngā morehu
kua ngaro ki te pō?
Ko Tā Pomare
Ko Tā Apirana
Te Rangihiroa
Hei tikitiki mo taku upoko
Mate atu he toa ara mai rā he toa
Whakatangata kia kaha!

 

What Te Aute Offers

  • Māoritanga and Christian principles  
  • 160+ years of producing community leaders and high achievers 
  • Students who will be literate (knowing about reading and writing) and numerate (mathematics)
  • Students who will be confidently Māori through being involved in activities both traditional and contemporary
  • Students will leave with a minimum of NCEA Level 2
  • Students will leave school equipped with the confidence, aptitude and skills they need for life and work
  • Students who understand how to be happy and enjoy successful lives
  • Academic preparation and tertiary studies for chosen careers
  • Lifelong friendship