Forest-Floor-Edited_REDUCED.jpg

Nau Mai, Welcome to Te Aute College

Teaching our rangatahi the way of the future, while remembering the past.

Ko Kahurānaki, Ko Kauhehei, ko Pukenui ngā pae maunga, Ko Roto-ā-Tara te waiū .  Ko Kahungunu te iwi, Ko Takitimu te waka, Ko Te Whatuiāpiti te tangata, Ko Te Aute te whare wananga, Tihei Mauri Ora!

Gala - Saturday 2 March 10am - 2pm at Te Aute

Open Day - Friday 22 March 11.30 - 1.00pm

 
 

 

Forest-Floor-Edited_REDUCED.jpg